In combinatie met BAM Milieutechniek zal ISCO3 in opdracht van Kruse Milieu op de locatie Westeinde te Vriezenveen in de periode december 2014 t/m mei 2015 een in-situ sanering uitvoeren.

Door Kruse Milieu wordt de grondsanering uitgevoerd. Na afloop van de sanering zal door ISCO3 met het Perozone systeem het grondwater aanvullend gesaneerd worden. Het grondwater is verontreinigd met PAK, naftaleen en vluchtige aromaten. De sanering wordt uitgevoerd met behulp van een 13-tal Laminar Sparge Point. De verwachting is dat na 6 maanden saneren er sprake is van een stabiele eindsituatie in het grondwater.
ISCO3 zal in de periode december-februari 2015 in opdracht van het RUD Drenthe op een locatie in Tynaarlo een pilot test met Perozone uitvoeren.

Doelstelling van pilot test is te onderzoeken of Perozone een geschikte techniek is om de aanwezige verontreinigingen met gechloreerde koolwaterstoffen in deze specifieke situatie te saneren.
In December 2014 start in opdracht van de SBNS de uitvoering van een fullscale sanering op het terrein van de spoorstavenfabriek te Crailoo. De bodem is zwaar verontreinigd met creosootolie. Na een succesvolle pilottest met de Perozone-techniek en Meer- Fasen-Extractie is besloten met deze technieken te gaan saneren.

ISCO3 is door NTP gecontracteerd om de Perozone techniek toe te passen. In totaal worden er 85 Laminar Sparge Points geïnstalleerd en wordt een ozonunit geplaatst met een capaciteit van 600 gram ozon per uur. ISCO3 is verantwoordelijk voor het plaatsen en in stand houden van het injectiesysteem, bijbehorend leidingwerk en de Perozone –unit. De sanering zal duren tot eind 2016.
In opdracht van het Vlaamse fonds Vlabotex (Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging) starten Envisan en ISCO3 een pilottest in Sint Denijs Westrem. Op de sterk verontreinigde locatie van wasserij Schepens zal gedurende 4 maanden een proef met Perozone® plaatsvinden.

Uit de vooronderzoeken lijkt Perozone® zowel financieel als technisch een goede oplossing te zijn voor de aanpak van de verontreiniging op de locatie. Tijdens de pilottest zal gekeken worden of de Perozone-techniek® in de praktijk ook de meest geschikte techniek is om de VOCL verontreiniging in het grondwater (+/- 100.000 µg/l) aan te pakken. Om een optimaal resultaat te bereiken wordt een installatie ingezet die 300 gram ozon per uur produceert en worden er 20 filters geplaatst op diepten variërend van 7,0 m-mv tot 13,0 m-mv. In september verwachten we de eerste resultaten te kunnen publiceren.
Page 1 of 3