Perozone®

Het Perozone® systeem is een uniek en multifunctioneel gas/vloeistof injectiesysteem wat kan worden ingezet voor de sanering van diverse organische verontreinigingen zoals VOCL, minerale olie, BTEXN en PAK. Het systeem biedt mogelijkheden voor diverse combinaties van gas/vloeistofinjecties, in de praktijk wordt het systeem voornamelijk toegepast om ozon en waterstofperoxide te injecteren. Het Perozone® systeem maakt gebruik van unieke filters 'Laminar Spargepoints®' welke zo zijn ontworpen dat de vermenging van gas en vloeistof pas in de bodem plaatsvindt. Dat maakt Perozone® uitermate geschikt om op een veilige, doelgerichte en kostenefficiënte wijze bodems te saneren


Wat maakt de Perozone®-techniek zo bijzonder?
  • Er worden uitsluitend van nature aanwezige stoffen geïnjecteerd zoals ozon, lucht en waterstofperoxide die samen OH-radicalen vormen met een enorme oxidatiekracht van 2,8 V.

  • De Perzone®-techniek garandeert een maximaal contactoppervlak in de ondergrond tussen oxidant en de verontreinigingen door de ''gecoate'' microbubbles.

  • Er blijven tijdens en na de In-situ sanering geen nieuwe verontreinigingen achter of pH veranderingen die het bodemleven structureel verstoren.

  • Er is bij de Perozone®-techniek geen sprake van verdringingseffecten van de verontreinigingen.

  • Door toepassing van injectiemanifolds, Spargetrees en aansturing (via internet) via het CARS-systeem is optimale controle van het saneringsproces gewaarborgd via de dosering van de injectiedrukken, concentraties en injectiedebieten.

  • Werkt ook in kalkrijke bodems.