Locatie  Stahlwerk Becker Willich
 Opdrachtgever  Stadt Willich
 Hoofdaannemer  ISCO3/NTP Milieu
 Type werk  Pilot met Perozone®
 Uitvoeringsdatum            juni 2016 - november 2016
 Verontreiniging  Steenkoolteerolie/carboleum
 Technologieën  Perozone® injectie met zestal filters
 Omschrijving
 werkzaamheden

 Pilot test op een locatie waar in het verleden houtverduurzaming heeft plaatsgevonden. Doel van de test is de effectiviteit van Perozone® te onderzoeken op
 aanwezige verontreinigingen.

 Resultaten  Sanering loop op schema
 Locatie  Acacialaan Doorn
 Opdrachtgever  BOSATEX
 Hoofdaannemer  NTP Milieu
 Type werk  In situ sanering chemische wasserij van Boordt
 Uitvoeringsdatum          
 Maart 2016 - januari 2017
 Verontreiniging  VOCL (met name Per)
 Technologieën  Perozone® injectie met filters op 10, 15 en 22 m-mv.
 Omschrijving
 werkzaamheden
 In het kerngebied wordt de aanwezige VOCL verontreiniging gesaneerd met 40 LSP filters tot onder de 1% oplosbaarheidsgrens voor VOCL
 Resultaten  Sanering loop op schema
 Locatie  Voormalig Philipsterrein Stadskanaal
 Opdrachtgever  Hoornstra Aannij. BV
 Hoofdaannemer  NTP Milieu
 Type werk  Full scale in situ sanering met chemische oxidatie
 Uitvoeringsdatum          
 Februari 2016 - november 2016
 Verontreiniging  VOCL en cyanide
 Technologieën  Perozone® injectie met 13 LSP op 7 en 12 m-mv
 Omschrijving
 werkzaamheden
Sanering van VOCL en cyanide in grond- en grondwater tot onder interventiewaarde                                       
 Resultaten  Sanering loop op schema
 Locatie  RAF Vliegbasis Javelin Barrack Duitsland
 Opdrachtgever  Geobitt Ingenieursgesellschaft Aachen
 Hoofdaannemer  ISCO3
 Type werk  Pilot test op PFOS/PFOA
 Uitvoeringsdatum          
 November 2015
 Verontreiniging  PFC (PFOS/PFOA)
 Technologieën  Eerste pilot sanering met nieuw ontwikkelde Perozone® 3.0 om afbraak van PFOS/PFOA te realiseren                                                          
 Omschrijving
 werkzaamheden
  ISCO3 zal met een 300 grams Perozone® installatie het grondwater wat zich rond 8,5 m-mv bevindt in 2 fasen saneren
 Resultaten  Nog niet bekend
Pagina 1 van 4