Pilot met 4 Perozone® injectiefilters in Oostrozebeke

 Locatie  Ingelmunstersteenweg 229  Oostrozebeke
 Opdrachtgever  Unilin BVBA
 Hoofdaannemer  ISO3
 Type werk  Pilot sanering
 Uitvoeringsdatum          
 Maart-mei 2051
 Verontreiniging  VOCL (1,1,1 trichloorethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,1 dichlooretheen)
 Technologieën  Perozone® en Bodemluchtextractie                                                                                                                                                        
 Omschrijving
 werkzaamheden
  Uitvoeren pilot met 4 Perozone® injectiefilters
 Resultaten  Perozone® geschikt om beoogde saneringsdoelstelling te behalen


Op de locatie van Unilin BVBA heeft ISCO3 een pilot uitgevoerd om te kijken wat de afbraaksnelheid van TCA, DCA en DCE is bij de toepassing van Perozone®. Op basis van de succesvolle resultaten is tijdens de testfase al besloten om door te schakelen naar een full scale aanpak.