Locatie  Ingelmunstersteenweg 229  Oostrozebeke
 Opdrachtgever  Unilin BVBA
 Hoofdaannemer  ISCO3
 Type werk  Full scale sanering onder geplande nieuwbouw en verbouw locatie
 Uitvoeringsdatum          
 Juni 2015 – tweede helft 2016
 Verontreiniging  VOCL (1,1,1 trichloorethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,1 dichlooretheen)
 Technologieën  Perozone® en Bodemluchtextractie
 Omschrijving
 werkzaamheden
 Full scale sanering met 120 Perozone® injectiefilters verdeelt over 3 fases inclusief toepassing Bodemluchtextractie              
 Resultaten  Sanering loop op schema
 Locatie  Ingelmunstersteenweg 229  Oostrozebeke
 Opdrachtgever  Unilin BVBA
 Hoofdaannemer  ISO3
 Type werk  Pilot sanering
 Uitvoeringsdatum          
 Maart-mei 2051
 Verontreiniging  VOCL (1,1,1 trichloorethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,1 dichlooretheen)
 Technologieën  Perozone® en Bodemluchtextractie                                                                                                                                                        
 Omschrijving
 werkzaamheden
  Uitvoeren pilot met 4 Perozone® injectiefilters
 Resultaten  Perozone® geschikt om beoogde saneringsdoelstelling te behalen
 Locatie  Kamp Nieuw Milligen te Uddel
 Opdrachtgever  Ministerie van Defensie
 Hoofdaannemer  Bam Milieu
 Type werk  Full scale in-situ sanering
 Uitvoeringsdatum          
 Juni 2015 – oktober 2016
 Verontreiniging  VOCL (tetrachlooretheen)
 Technologieën  Perozone® injectie met 58 Laminar Spargepoints© (LSP) variërend op een diepte van 22 m-mv t/m 35m-mv (grondwaterstand +/- 8,5 m-mv)
 Omschrijving
 werkzaamheden
  ISCO3 zal met een 300 grams Perozone® installatie het grondwater wat zich rond 8,5 m-mv bevindt in 2 fasen saneren
 Resultaten  ...
 Locatie  Westeinde te Vriezenveen
 Opdrachtgever  Kruse Milieu
 Hoofdaannemer  BAM Milieutechniek
 Type werk  In-situ sanering
 Uitvoeringsdatum          
 December 2014 - juni 2015
 Verontreiniging  PAK, Naftaleen en vluchtige aromaten
 Technologieën  Perozone® met een 15 tal Laminar Spargepoints®
 Omschrijving
 werkzaamheden
 Kruse milieu voerde de grondsanering uit. Na afloop heeft ISCO3 met het Perozone® systeem het grondwater aanvullend gesaneerd
  Resultaten Een stabiele eindsituatie in het grondwater na 7 maanden
Pagina 2 van 4