Locatie  Tynaarlo
 Opdrachtgever  RUD Drenthe
 Hoofdaannemer  ISCO3
 Type werk  Pilot Perozone®
 Uitvoeringsdatum          
 December 2014 - maart 2015
 Verontreiniging  Gechloreerde koolwaterstoffen
 Technologieën  Perozone®
 Omschrijving
 werkzaamheden
 Onderzoeken of Perozone® een geschikte techniek is
 Resultaten  Perozone is geschikt bevonden voor sanering van deze locatie
 Locatie  Spoorstavenfabriek te Crailoo
 Opdrachtgever  SBNS
 Hoofdaannemer  NTP
 Type werk  Full scale sanering
 Uitvoeringsdatum          
 December 2014 - december 2016
 Verontreiniging  Creosootolie: Olie, Naftaleen en Pak
 Technologieën  Perozone®, MPE
 Omschrijving
 werkzaamheden
 In totaal werden er 85 Laminar Spargepoints® geïnstalleerd en werd een ozonunit geplaatst met een capaciteit van 600 gram ozon per uur. ISCO3 was verantwoordelijk voor het plaatsen en in stand houden van het injectiesysteem, bijbehorend leidingwerk en de Perozone® –unit
 Resultaten  Veelbelovend, stand van zaken
 Locatie  Wasserij Schepens
 Opdrachtgever  Vlaamse fonds Vlabotex
 Hoofdaannemer  Envisan
 Type werk  Pilot
 Uitvoeringsdatum          
 Juni - november 2014
 Verontreiniging  VOCL in het grondwater (+/- 100.000 µg/l)
 Technologieën  Perozone®
 Omschrijving
 werkzaamheden
 ISCO3 zal door middel van een 20-tal filters met de Perozone® techniek gaan kijken of deze techniek het meest geschikt is om deze sterk verontreinigde locatie te saneren
 Resultaten  Gewenste resultaten in proefperiode gehaald, Perozone® geschikt om de aangetroffen verontreiniging te reinigen.
 Locatie  Waregem
 Opdrachtgever  Huyzentruyt Woningbouw
 Hoofdaannemer  Huyzentruyt Woningbouw
 Type werk  Full scale sanering
 Uitvoeringsdatum          
 Oktober 2012 - april 2014
 Verontreiniging  Trichloorethaan, dichloorethaan, dichlooretheen
 Technologieën  Perozone®
 Omschrijving
 werkzaamheden
 ISCO3 zal door middel van het Perozone® systeem de aanwezige verontreiniging proberen te verwijderen
 Resultaten  Uitzonderlijke RGW-waarden en in bepaalde gebieden 97%

Pagina 3 van 4