Technische specificaties

Vrije radicaalvorming (AOP)

De werking van Perozone® wordt in de literatuur ook wel beschreven als Advanced Oxidation Processes (AOP). Dit zijn processen die vrije radicalen gebruiken om de effectiviteit van oxidatieprocessen te verbeteren. Het hydroxylradicaal (OH•) blijkt het belangrijkste te zijn van de vrije radicalen.
Deze radicalen zijn zeer reactieve verbindingen die maar zeer kort bestaan. Hierdoor reageert een radicaal aselectief en onmiddellijk met opgeloste stoffen.
Bij Perozone® is in feite sprake van ozonontleding wat geïnitieerd wordt door waterstofperoxide.

Bij de toepassing van waterstofperoxide blijkt in feite het peroxide anion, HO2-, de initiator van de ozonontleding te zijn. Dit ion reageert met ozon waarbij radicalen worden geproduceerd. Uiteindelijk worden per twee ozonmoleculen twee OH-radicalen geproduceerd.

Voor meer informatie over Perozone® verwijzen wij naar onze downloadpagina, hier vindt u achtergrondartikelen en presentaties.