Verontreinigingen

De stoffen die middels Perozone® aangepakt kunnen worden, hebben de volgende onderverdeling:

1. Verzadigde koolwaterstoffen

 • (Gechloreerde) alkenen (C=C): Per, Tri, Cis en VC;
 • (Gechloreerde) alkanen (C-H): minerale olie, trichloorethaan, dichloorethaan, tetrachloorkoolsfof;
 • Ethers en alcoholen: MtBE, EtBE, tAME, tBA;
 • Onverzadigde koolwaterstoffen;
 • Cyanide (CºN) (alleen vrij cyanide).

2. Monocyclische aromaten

 • BTEX;
 • Styreen, ftalaten;
 • (Chloor)fenolen (o.a. PCP) en chloorbenzenen;
 • TNT, RDX en derivaten, nitro-amines (springstoffen);
 • Polycyclische aromaten: PAK, PCB en pesticiden;
 • Verkregen en benodigde oxidatiepotentialen.


Hoge oxidatiekracht

Door de hoge oxidatiekracht van Perozone® kunnen we deze techniek inzetten voor complexere verbindingen. Deze verbindingen kunnen wellicht niet volledig chemisch oxideren, maar worden als het ware voorbehandeld om vervolgens gemakkelijker biologisch aan te pakken. De bodem heeft een intrinsieke capaciteit om organische verbindingen biologisch af te breken. Het Perozone® proces kan daarom ook gebruikt worden voor het stimuleren van biologische afbraak, namelijk:

 • Voor aërobe afbraak: injecteren van zuurstof aangereikte lucht met nutriënten oplossing;
 • Voor anaërobe afbraak: injecteren van stikstofgas met methanol of ethanol als electronendono

Hieruit volgt dat Perozone® een flexibel proces is wat in verschillende hoedanigheden gebruikt kan worden.